ปืนเปลือย 33 1/3: การดูถูกครั้งสุดท้าย

ในการเตรียมเขียนรีวิว “Naked Gun 33 1/3: The Final Insult” นี้ ฉันได้กลับไปที่คลังสีเหลืองและอ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ “Naked Gun” สองเรื่องแรก...